Bức thư vipassana 11

Bức thư Vipassana 11 Hague, ngày 26 tháng mười, năm 1992 Các bạn đạo thân mến, Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (Tập I, Thiên có kệ, Tương Ưng Chư Thiên, 3, Phẩm Kiếm) rằng có một vị

Continue reading

Translate »