Bức thư vipassana 8

Bức thư vipassana 8 Thân gửi Robert Bạn đã biết rằng Bát chánh đạo mà Đức Phật dạy chính là con đường trung đạo. Đức Phật đã nói tại Isipatana (Vườn nai) với năm vị đại đệ tử rằng, hai con

Continue reading

Bức thư vipassana 4

Bức thư vipassana 4 Thân gửi các đạo hữu toàn thế giới, Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (I, Thiên có kệ – Sagatha Vagga, Chương IV, Tương ưng Ác ma, 2, phần 7, Xứ) rằng Đức Phật

Continue reading

Bức thư vipassana 3

Bức thư vipassana 3 Thân gửi các bạn đạo, Thông qua việc tìm hiểu Giáo Pháp, chúng ta biết rằng mình bị nhầm lẫn vì vẻ bề ngoài của các hiện tượng. Ngay khi chúng ta mở mắt ra thì

Continue reading

Bức thư vipassana 2

Bức thư vipassana 2 Các đạo hữu thân mến, Khi Khun Sujin (Achaan Sujin Boriharnwanaket) ghé thăm Anh, Alan Weller đã ghi âm lại các buổi đàm đạo giữa anh ấy và bà. Các cuốn băng này chứa đựng nhiều

Continue reading

Translate »