Bản ghi hình và ghi âm Pháp đàm với Achaan Sujin tại Hà nội – tháng 8-9/2017

Xin trân trọng giới thiệu với các quý độc giả bản ghi hình và ghi âm các buổi pháp đàm tại Hà nội, tháng 8-9/2017. Đây là bản ghi hình và thu âm nguyên gốc, chưa qua chỉnh lý và biên tập, vì vậy khó tránh khỏi các chi tiết chưa được chính xác trong dịch thuật hoặc thông tin, xin thành thật cáo lỗi. 

Nguyện Giáo Pháp là nơi nương tựa cho cuộc đời mỗi chúng ta!

 

Bản video

Ngày 26/08, buổi sáng: https://www.youtube.com/watch?v=YPOKq426cnU&t=667s 

Ngày 26/08, buổi chiều: https://www.youtube.com/watch?v=u5hHOnT-wx0

Ngày 27/08, buổi sáng: https://www.youtube.com/watch?v=d_h6SLfhbEM&t=179s 

Ngày 27/08, buổi chiều: https://www.youtube.com/watch?v=41Bqqa5P5l8

Ngày 28/08, buổi sáng: https://www.youtube.com/watch?v=CPmxPc9APFs&t=2659s

Ngày 28/08, buổi chiều: https://www.youtube.com/watch?v=M43gdhj132g&t=2596s

Ngày 02/09, buổi sáng: https://www.youtube.com/watch?v=P-KZss-sXro&t=48s

Ngày 02/09, buổi chiều: https://www.youtube.com/watch?v=vp4MPNV2SsA&t=9s

Ngày 03/09, buổi sáng: https://www.youtube.com/watch?v=yN8xXCmqF-g&t=1192s

Ngày 03/09, buổi chiều: https://www.youtube.com/watch?v=VjKh7mvnFIk&t=14s

Ngày 04/09, buổi sáng: https://www.youtube.com/watch?v=EfL3EeiZVdk&t=1640s 

Ngày 04/09, buổi chiều: https://www.youtube.com/watch?v=ZF4mayIBNzI&t=4s

 

Bản thu âm:

https://archive.org/details/20170826Pm

Leave a Reply