Các buổi dịch online Pháp đàm của Achaan với các đạo hữu quốc tế năm 2024

Xin kính chia sẻ với quý đạo hữu bản ghi hình các buổi dịch online Pháp đàm của Achaan với các đạo hữu quốc tế được VDH tiến hành trong năm 2024

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều thứ bảy (20.01.24)

(DICH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều thứ bảy (27.01.24), từ 1h30 – 3h00

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều thứ bảy (03.02.24), từ 13h30-15h00

(NGHE DỊCH) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều thứ bảy (17.02.24)

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, sáng ngày 12.03.24, từ 10h30-12h00

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều thứ 7 (23.03.24) lúc 13h30-15h00.

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều thứ 7 (30.03.24) từ 1h30 – 3h00.

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều Thứ 7 (20.04.2024)

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều Thứ 7 (27.04.2024)

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều Thứ 7 (11.05.2024)

(DỊCH VIỆT) Pháp đàm Achaan Sujin với các đạo hữu quốc tế, chiều Thứ 7 (18.05.2024)

Kính chúc quý đạo hữu có được những lợi lạc _()_

Leave a Reply

Translate »