Pháp đàm offline với Ajahn Sujin tháng 2 năm 2024

Xin kính chia sẻ với quý đạo hữu bản ghi hình các buổi Pháp đàm offline giữa các đạo hữu Việt với Ajahn Sujin tại thành phố HCM vào cuối tháng 2 năm 2024.

Pháp đàm với Achaan 27.02.2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON& SARAH, 15H00- 16H30, 27/ 02/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VIỆT NAM, 9H30-11H00, ngày 28/ 02/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VIỆT NAM, 15H00- 16H30, NGÀY 28/ 02/ 2024

PHAP DAM VOI ACHAAN SUJIN, ONG BA JON & SARAH TAI VIET NAM, 9H30 – 11H00, NGAY 29/ 02/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VIỆT NAM, 15H00- 16H00 ngày 28/ 02/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VIỆT NAM, 9H30 – 11H00 ngày 01/ 03/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON& SARAH TẠI VIỆT NAM, 15H00- 16H30, ngày 01/ 03/ 2024

Dhamma discussion in Vietnam, 9:30 – 11:00am, 3 Mar 24

Dhamma discussion in Vietnam, 2:30 – 4:00pm, 3 Mar 24

Pháp đàm (đột xuất) với Achaan Sujin, 6:00 – 7:00pm, 3 Mar 24, Binh Chau

Dhamma discussion in Binh Chau, 9:00 – 10:30am, 4 Mar 24

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VŨNG TÀU, 9H30- 11H00, ngày 05/ 03/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VŨNG TÀU, 15H – 16H30, ngày 05/ 03/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VŨNG TÀU, 9H30- 11H00 ngày 06/ 03/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VŨNG TÀU, 15H00- 16H30 ngày 06/ 03/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VŨNG TÀU, 15H00- 16H30 ngày 06/ 03/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON& SARAH TẠI VŨNG TÀU 9H30- 11H00 , ngày 07/ 03/ 2024

PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN, ÔNG BÀ JON & SARAH TẠI VŨNG TÀU, 15H00- 16H30 ,ngày 07/ 03 /2024

Kính chúc quý đạo hữu có được những lợi lạc _()_

Leave a Reply

Translate »