Các buổi pháp đàm online với Achaan, ông bà Jon & Sarah năm 2024

Xin kính chia sẻ với quý đạo hữu bản ghi hình các buổi Pháp đàm online với Achaan, ông bà Jon & Sarah trên Zoom được VDH tiến hành trong năm 2024

Pháp đàm với Achaan Sujin, ông bà Jon & Sarah chiều chủ nhật (28.01.24)

Pháp đàm với Achaan Sujin và ông bà Jon, Sarah chiều chủ nhật (04.02.24), từ 2h00 – 3h30

Pháp đàm Achaan Sujin và ông bà Jon, Sarah chiều chủ nhật (11.02.24) từ 2h- 3h30

Pháp đàm Achaan Sujin chiều chủ nhật (18.02.2024), từ 2h00 – 3h30

Pháp đàm với Achaan Sujin và ông bà Jon, Sarah chiều chủ nhật (10.03.24), từ 1h30 – 3h00

Pháp đàm Achaan Sujin và ông bà Jon, Sarah chiều Chủ Nhật (17.03.2024), từ 2h00 – 3h30.

Pháp đàm với Achaan Sujin và ông bà Jon, Sarah chiều Chủ nhật (24.03.2024), từ 2h00 – 3h30

Pháp đàm Achaan Sujin và ông bà Jon, Sarah chiều Chủ Nhật (31.03.2024) từ 2h – 3h30.

Pháp đàm Achaan Sujin và ông bà Jon, Sarah chiều Chủ Nhật (07.04.2024) từ 2h- 3h30.

Pháp Đàm với Achaan, ông bà Jon & Sarah chiều Chủ nhật (21.04.2024) từ 2h00 – 3h30.

Pháp đàm với Achaan Sujin, ông bà Jon & Sarah Chiều Chủ nhật (5.5.2024)

Pháp đàm Achaan Sujin và ông bà Jon, Sarah chiều Chủ nhật (12.05.2024)

Kính chúc quý đạo hữu có được những lợi lạc _()_

Leave a Reply

Translate »