Pháp đàm online (Zoom 533 300 5330) tháng 5,6 năm 2024

Xin kính chia sẻ với quý đạo hữu bản ghi hình các buổi Pháp đàm online trên Zoom được VDH tiến hành trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024

Pháp đàm VDH tối Thứ 5 (02.05.2024), từ 7h30 – 9h00.

Pháp đàm VDH tối Thứ 3 (7.5.2024), từ 7h30 – 9h00.

Pháp đàm VDH tối Thứ 5 (9.5.2024), từ 7h30 – 9h00.

Pháp đàm VDH Tối Thứ 3 (14.5.2024), từ 7h00 – 9h00

Pháp đàm VDH tối Thứ 5 (16.5.2024), từ 7h00 – 9h00.

Pháp đàm VDH chiều Chủ nhật (19.5.2024), từ 2h00 – 3h30.

Kính chúc quý đạo hữu có được những lợi lạc _()_

Leave a Reply

Translate »