Thu âm Pháp đàm Với Achaan Sujin tại Sài gòn tháng 1.2016

Xin giới thiệu tới quý đạo hữu phần ghi âm các buổi Pháp đàm với Achaan Sujin Boriharnwanaket tại Sài Gòn tháng 1/2016. Đây là phần ghi âm chưa được chỉnh sửa, cắt bỏ những phần thừa hoặc chưa chính xác, mong quý đạo hữu thông cảm.

https://archive.org/details/AchaanSujinDhammaTalk-Jan2016

Leave a Reply