Pháp đàm với Ông Bà Jonothan – Sarah tại Hà Nội, tháng 9/2019

Xin chia sẻ cùng quý đạo hữu một số hình ảnh kỳ Pháp đàm với Ông Bà Jonothan và Sarah tháng 9/2019 tại Hà Nội:

Leave a Reply

Translate »