Pháp đàm với các đạo hữu Úc tháng 1/2/3/4 năm 2024

Xin kính chia sẻ với quý đạo hữu bản ghi âm các buổi Pháp đàm online trên Zoom được VDH tiến hành với các đạo hữu Úc trong tháng các tháng 1,2,3,4 năm 2024

PD Dao Huu Uc 4.1.24

PD Dao Huu Uc 11.1.24

PD Dao Huu Uc 18.01.24

PD Dao Huu Uc 25.01.24

PD Dao Huc Uc 01.02.24

PĐ Đạo Hữu Úc 21.03.2024

PĐ Đạo Hữu Úc – 28.03.2024

PĐ Đạo Hữu Úc 04.04.2024

Kính chúc quý đạo hữu có được những lợi lạc _()_

Leave a Reply

Translate »