Bức thư vipassana 1

Bức thư Vipassana I Thân gửi các đạo hữu Sarah và Jonathan đã từ Hồng Kông đến Băng Cốc để gặp Khun Sujin (Achaan Sujin Boriharnwanaket) và trao đổi về các vấn đề nảy sinh trong việc thực hành tứ

Continue reading

Translate »