Bản ghi hình và ghi âm Pháp đàm với Achaan Sujin tại Sài gòn, Hội An – 2/2017

Xin trân trọng giới thiệu bản ghi hình và ghi âm các buổi pháp đàm tại Sài Gòn và Hội An, tháng 2/2017. Đây là bản ghi hình và thu âm nguyên gốc, chưa qua chỉnh lý và biên tập, vì vậy khó tránh khỏi các chi tiết chưa được chính xác trong dịch thuật hoặc thông tin, xin thành thật cáo lỗi.

Các bản video online:

Các bản audio online tại:

  • Sài Gòn: https://archive.org/details/AchaanSujinDhammaTalk-2.2017
  • Hội An: https://archive.org/details/AchaanSujinDhammaTalk-Hoian2.2017

Leave a Reply

Translate »