Bản ghi hình và ghi âm Pháp đàm với Achaan Sujin tại Hà Nội – tháng 8/2017

Vietnam Dhammahome xin trân trọng gửi tới các quý đạo hữu tập hợp các video + thu âm của các buổi Pháp Đàm với Achaan Sujin Boriharnwanaket tại Hà nội tháng 8-9/2017. Đây là bản ghi hình và thu âm nguyên gốc, chưa qua chỉnh lý và biên tập, vì vậy khó tránh khỏi các chi tiết chưa được chính xác trong dịch thuật hoặc thông tin, xin thành thật cáo lỗi.

1) Bản thu âm: https://archive.org/details/AchaanSujinDhammaTalk-8.2017

2) Bản video:

Ngày 26/08, buổi sáng: https://www.youtube.com/watch?v=YPOKq426cnU&t=667s

Leave a Reply

Translate »