Bản ghi âm Pháp đàm với Achaan Sujin tại Sài Gòn – tháng 1/2015

Vietnam Dhammahome xin trân trọng gửi tới các quý đạo hữu bản ghi âm của các buổi Pháp Đàm với Achaan Sujin Boriharnwanaket tại Sài Gòn tháng 1-9/2015.

Đây là bản thu âm nguyên gốc, chưa qua chỉnh lý và biên tập, vì vậy khó tránh khỏi các chi tiết chưa được chính xác trong dịch thuật hoặc thông tin, xin thành thật cáo lỗi.

 

https://archive.org/details/achaansujindhammatalk-saigon1.2015

 

Leave a Reply

Translate »