Bức thư vipassana 2

Bức thư vipassana 2 Các đạo hữu thân mến, Khi Khun Sujin (Achaan Sujin Boriharnwanaket) ghé thăm Anh, Alan Weller đã ghi âm lại các buổi đàm đạo giữa anh ấy và bà. Các cuốn băng này chứa đựng nhiều

Continue reading

Bức thư vipassana 1

Bức thư Vipassana I Thân gửi các đạo hữu Sarah và Jonathan đã từ Hồng Kông đến Băng Cốc để gặp Khun Sujin (Achaan Sujin Boriharnwanaket) và trao đổi về các vấn đề nảy sinh trong việc thực hành tứ

Continue reading