Pháp đàm VDH – online

Pháp đàm 2-4pm Chủ nhật, ngày 9/12/2018, tại Đặng Dung – Hà Nội

Tham dự tại Hà Nội: Chị Tâm, Huyền, Loan, Mai, Cô Dũng, Cường, Cô Bính, Cô Thắng, Thủy, cô Mậu, em Thảo và các cô là bạn cô Dũng, cô Mậu.

 

https://zoom.us/recording/share/Gil2lh6uT1SIUNRzq3GoFeMGpDapQDJOIu0svQ2GnwmwIumekTziMw

Leave a Reply