Pháp đàm với Achaan Sujin tháng 5/2018, tại Hà Nội – Ninh Bình

Xin chia sẻ cùng quý đạo hữu một số hình ảnh kỳ Pháp đàm với Achaan Sujin Boriharnwanaket tháng 12/2017 và 1/2018 tại Sài Gòn và Đà Lạt:

Leave a Reply