Pháp đàm với Achaan Sujin tháng 2/2017, tại Hội An

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình Pháp đàm với Achaan Sujin tháng 2/2017 tại Hội An:

 

Leave a Reply