Audio Pháp đàm Hà nội tháng 10/2016

Kính thưa các đao hữu,

Vietnam Dhammahome xin gửi tới quý vị đường link bản thu âm các buổi pháp đàm tại Hà nội tháng 10/2016. Đây là bản thu âm nguyên gốc, chưa qua chỉnh lý và biên tập, vì vậy khó tránh khỏi các chi tiết chưa được chính xác trong dịch thuật hoặc thông tin, xin thành thật cáo lỗi.

https://www.mediafire.com/folder/ke2kbpkor2489tl,4wasdtg2qexp5ss,csr8hah8n26vlke,vc3gu4krgzdz2vc,48eoga87chz83i9,9qhydymzt6yc3hu,q8l44i8cqp111x2,yn38nznx5607q44,kpkphfn7gr7xbz9,qhsxcfcmnfhn2fx,fol8yyoe3jjroco,1ci8tkmnmbq5bui/shared

Leave a Reply