Bản ghi hình và ghi âm Pháp đàm với Achaan Sujin tại Nha Trang, 4/2016

Vietnam Dhammahome xin gửi tới quý vị bản ghi hình và ghi âm các buổi pháp đàm tại Nha Trang tháng 4/2016. Đây là bản thu âm nguyên gốc, chưa qua chỉnh lý và biên tập, vì vậy khó tránh khỏi các chi tiết chưa được chính xác trong dịch thuật hoặc thông tin, xin thành thật cáo lỗi.

Các bản video online:

Các bản audio online tại: https://archive.org/details/AchaanSujinDhammaTalk-Apr2016

Leave a Reply