Pháp đàm với Achaan Sujin tháng 4/2016

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình Pháp đàm với Achaan Sujin tháng 4/2016 tại Nha trang

Leave a Reply