Đọc sách VDH

Vietnam Dhamma Home trân trọng giới thiệu chuyên mục đọc sách – những cuốn do Vietnam Dhamma Home hiệu đính và ấn bản.  Giọng đọc từ các thành viên của Vietnam Dhamma Home hoặc các đạo hữu phát tâm hỗ

Continue reading