Đọc sách VDH

Vietnam Dhamma Home trân trọng giới thiệu chuyên mục đọc sách – những cuốn do Vietnam Dhamma Home hiệu đính và ấn bản.  Giọng đọc từ các thành viên của Vietnam Dhamma Home hoặc các đạo hữu phát tâm hỗ

Continue reading

Translate »