Đọc sách VDH

Vietnam Dhamma Home trân trọng giới thiệu chuyên mục đọc sách – những cuốn do Vietnam Dhamma Home hiệu đính và ấn bản.  Giọng đọc từ các thành viên của Vietnam Dhamma Home hoặc các đạo hữu phát tâm hỗ

Continue reading

Tủ sách e-book

Sách do Vietnam Dhamma Home ấn tống (dạng file PDF): Những bức thư Vipassana – tác giả: Nina Van Gorkom Nương nhờ Giáo pháp của Đức Phật – tác giả: Nina Van Gorkom Đạo Phật trong đời sống hàng ngày – tác giả:

Continue reading