Pháp đàm với Achaan Sujin tháng 2/2017, tại Sài Gòn

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình Pháp đàm với Achaan Sujin tháng 2/2017 tại Sài Gòn:

Leave a Reply