Pháp đàm với Achaan Sujin tại Sài Gòn, tháng 1/2016

Vietnam Dhamma Home xin giới thiệu một số hình ảnh chương trình Pháp đàm với Achaan Sujin Boriharnwanaket tại Sài Gòn tháng 1/2016

Leave a Reply